Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος των Γυμνασίων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας Βιωματικές Δράσεις στην Α’ Γυμνασίου, στο αντικείμενο Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Ενημερωθείτε για τις δράσεις αυτές από την σχετική παρουσίαση.

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "Συζήτηση Τεχνολογικών ενοτήτων & επιλογή ενότητας μελέτης - Προτάσεις & επιλογή θεμάτων Ατομικών εργασιών". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗ

 

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
 • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 • ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 • ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "Τεχνολογικές ενότητες - Συλλογή πληροφοριών κατά ενότητα". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΓΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "Προετοιμασία κατασκευής - Δημιουργία τεχνικών σχεδίων". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 • ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "Μελέτη Τεχνολογικών ενοτήτων, Συλλογή πληροφοριών κατά ενότητα". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 • ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 • ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πιο κάτω θα δούμε μια προσπάθεια παρουσίασης ενός τμήματος κεφαλαίου του μαθήματος της τεχνολογίας Α' Γυμνασίου με θέμα: "Συλλογή Πληροφοριών Ατομικής Εργασίας". Για την παρουσίαση αυτής της εργασίας συνεργάστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

 • ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
Σελίδα 1 από 2
Go to top